Privacy

Oncologiezorgnetwerken.nl/oncolokaal is een sub-site van Oncologiezorgnetwerken.nl. De privacyverklaring van OncoLokaal is van toepassing op alle persoonsgegevens die OncoLokaal, Kerklaan 6, 3828 EB Hoogland, verwerkt. Ook als het gaat om gegevens voor Oncologiezorgnetwerken/oncolokaal.

OncoLokaal verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende wet- en regelgeving over de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is. De privacyverklaring van OncoLokaal geeft inzicht in de wijze waarop wij (gevoelige) persoonsgegevens van u verzamelen, beschermen, gebruiken en delen. Ook beschrijven we uw rechten. OncoLokaal kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.